חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

Box Office Band-Aid to boxwacker